Kompetenční centrum pro Business Intelligence v sídle GIST


Microsoft a GIST založily kompetenční centrum pro Business Intelligence
.

Cílem je zvýšit efektivnost řídicích systémů a podpořit testování nejnovějších technologií.

Při příležitosti připravovaného uvedení nové generace technologií pro řešení Business Intelligence (BI) založily společnosti GIST a Microsoft společné kompetenční centrum BI. Hlavním posláním je předávat zájemcům zkušenosti, které podpoří trvalé zvyšování efektivnosti jejich řídicích systémů.

Kompetenční centrum ale také nabízí příležitost otestovat si v praxi nejnovější technologie pro řešení datových skladů a BI. Pro zájemce je možné domluvit odborné školení, připravit konzultační den, diskutovat způsoby řešení priorit a postupy implementace včetně testovacího provozu a další podporu.

Návštěvníci kompetenčního centra pro BI se tak mohou seznámit s typickými příklady nasazení řešení pro podporu rozhodovacího procesu, především pak s řešeními z oblasti finančního controllingu, reportingu, finančních a datových analýz, plánování či business modelování. Zajímavý pro zákazníky může být také pohled na tato řešení ze specifického vertikálního pohledu, který v rámci centra pokrývá oblast dodavatelskéhospotřebního průmyslu, utilit, leasingu, spedice, dopravních podniků, obchodních společností a veřejné správy.


Jaká hlavní témata můžete přijet osobně do kompetenčního centra pro BI konzultovat?

 • Controlling - tj. plánování, reporting, kalkulace, forecasting, modelování, výkaznictví, analýzy odchylek
 • Business Intelligence, MIS, manažerské nadstavby - vytváření alternativních pohledů na informace, efektivní vytváření uceleného reportingu, analýza odchylek (porovnávání skutečnost vs. plán apod.)

 • Datawarehouse - datový sklad - sjednocení datové základny pro potřeby řízení, možnost spojení dat z ERP systému s daty dalších aplikací

 • Plánování, včetně možnosti verzování plánu - tvorba libovolného množství verzí plánu, snadné přehrávání dat mezi verzemi a jejich editace, porovnávání verzí mezi sebou

 • Forecasting - tvorba výhledů, očekávaných skutečností, tj. kombinací skutečných a plánových dat umožňujících předvídat: „Jak dopadneme na konci roku?“

 • Modelování - možnost změny různých vstupních parametrů a rychlého výpočtu celkových výsledků na bázi „Co se stane když?“ (např. dopad změny cen na hospodářský výsledek výrobku, skupiny, společnosti)

 • Reporting, analýza dat, drillování - tvorba jednotného reportingu, analyzování reportovaných výsledků, využívání OLAPů, možnost drillování na detailnější data

 • Kalkulační systém - definice přesnějšího systému alokace nákladů na nákladové objekty jako střediska, zakázky, produkty, zákazníci apod., výpočet mnoha různých režijních sazeb přiřazovaných přes různé rozpočtové základny, je možná realizace i ABC - Activity Based Costingu

 • Finanční analýzy - hodnocení ekonomických ukazatelů všech skupin, analýzy Du Pont, Shareholder Value apod., hodnocení návratnosti investic atd.

 • Produktové a zákaznické analýzy - analýzy rentability produktů a zákazníků, analýzy odchylek až na příčiny jejich vzniku s rozpadem na odchylky množstevní, cenové, sortimentní, kurzové a,pod.

 • Strategie, Balanced ScoreCard (BSC) - promítnutí strategie do plánování a hodnocení strategických cílů a jejich měřítek, sledování strategických témat, akcí a projektů

 • Performance management - plánování a hodnocení výkonnosti organizace, KPI klíčové ukazatele výkonnosti

 • Motivační systém - definice, výpočet a zobrazování ukazatelů pro výpočet bonusových složek zaměstnaneckých skupin i jednotlivých zaměstnanců
Společnost GIST byla vybrána jako spoluzakladatel kompetenčního centra pro BI díky své 15-ti leté zkušenosti v této oblasti, realizovaným více než 340 projektů v oblasti rozvoje systému řízení a BI nástrojů a vlastním zkušeným poradenským, implementačním a vývojovým kapacitám.
 
Pro společnost Microsoft se jedná o unikátní příležitost prezentovat „živé“ použití platformy pro Business Intelligence postavené na databázovém a analytickém serveru SQL Server a prezentační vrstvě tvořené produkty Office SharePoint Server a Office Excel a demonstrovat tak široké a především efektivní možnosti řešení BI na této platformě.

Jsme přesvědčeni, že vznikla platforma, kde je možné konzultovat zkušenosti a přínosy reálných projektů, včetně ukázek využití nejmodernějších technologií společnosti Microsoft pro oblast Business Intelligence. To nejen díky specialistům společnosti GIST, Microsoft a jejich partnerů, ale také zapojením akademické obce.

Máte-li zájem o návštěvu kompetečního centra - registrujte se, prosím, zde

Vytisknout článek | Poslat článek e-mailem

Pošlete upozornění na článek.
E-mail příjemce:
Váš e-mail:
Vzkaz:
  

BI centrum

Vyhledat:

BI centrum

Naši zákazníci

Fakultní nemocnicePhoenix-Zeppelin, spol. s r.o.EGE, spol. s r.o.
CZ / SK / EN

GIST, s.r.o.

http://www.gist.cz/bicc/