Controllingový systém MERIT - klíčový faktor úspěchu pro ATAS elektromotory Náchod

15. 1. 2004

Na základě výsledků výběrového řízení byla dne 21. ledna 2004 podepsána smlouva o dodávce controllingového systému MERIT mezi akciovou společností ATAS elektromotory Náchod a společností GIST, s.r.o. Hradec Králové, předním realizátorem controllingu v České republice.

Je nepochybné, že kdo chce v současném vysoce konkurenčním prostředí obstát a uhájit si silnou pozici - musí používat inovační a vysoce efektivní metody a nástroje řízení, komentuje důvody rozhodnutí realizovat systém MERIT - nástroj Business Intelligence pan Otto Daněk, generální ředitel společnosti ATAS elektromotory.

Předmětem kontraktu je komplexní dodávka modulů controllingového systému MERIT řešící potřeby v oblastech: Prodej a marketing, Ziskovost, Financování, Majetek a zdroje, Investice a Nákup. Rutinní zprovoznění systému je plánováno na září tohoto roku.

Hlavní předností controllingového systému MERIT je značná flexibilita a schopnost vyhovět uživatelským požadavkům z prakticky jakéhokoli segmentu trhu. Mezi velké výhody MERITu patří i poměrně rychlá doba implementace a díky filosofii řešení i velice snadná provázatelnost s dalšími aplikacemi využívanými v podniku.

MERIT je založen na databázové platformě MS SQL, nabízí moderní grafické prostředí, bezpečnost, stabilitu a rychlé uspokojení informačních potřeb managementu.

Konkurenční výhoda systému MERIT je ve schopnosti trvale zvyšovat efektivnost stávajícího systému řízení, vytvořením globálního pohledu na společnost jako celek s možností posuzovat nákladovou náročnost, přínosy a finanční zatížení jejích dílčích aktivit využitím procesu plánování, hodnocení a opatření v jednotlivých oblastech.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>