Pražským službám poslouží GIST Controlling

7. 4. 2008

Společnost Pražské služby, a.s. si vybrala společnost GIST jako dodavatele manažerského systému GIST Controlling. První etapou byla předimplementační studie, která definovala věcný rozsah GIST Controllingu.

Pražské služby se tak zařadily mezi zákazníky z oboru služeb a utilit (Enias, Havířovská teplárenská společnost, International Power, Moravia Energo, Pražské vodovody a kanalizace, Služby města Orlová, Teplárna České Budějovice, Teplárna Strakonice, Tepelné hospodářství Hradec Králové, aj.), které využívají nástroj GIST Controlling.

Cíle 1. etapy projektu:

O společnosti Pražské služby

Společnost Pražské služby vykonává funkci operátora celopražského systému nakládání s komunálním odpadem a ve spolupráci s dalšími subdodavateli zajišťuje soustřeďování, využívání a odstraňování veškerého odpadu vyprodukovaného občany hlavního města Prahy a dalšími subjekty, jež se rovněž zapojili do tohoto jednotného systému.

Další důležitou oblastí, ve které Pražské služby působí jsou silničářské činnosti. Jedná se o provádění dopravního značení a zařízení, čištění komunikací a jejich součástí a zajišťování sjízdnosti a schůdnosti komunikací, drobné stavební opravy chodníků a vozovek a údržbu silniční zeleně.

Pražské služby zaměstnávají téměř 1.500 pracovníků a obrat společnosti činí 1,9 mld. Kč.

Více o společnosti Pražské služby získáte na www.psas.cz.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>