Sběr dat od příspěvkových organizací Plzeňského kraje

4. 12. 2017

Krajský úřad Plzeňského kraje dále rozvíjí spolupráci se společností GIST, dodavatelem Datového skladu, manažerského informačního systému a nástrojů Business Intelligence, který je již dlouhodobě provozován v těchto oblastech:

      •   Příspěvkové organizace
      •   Dotace
      •   Ekonomika KÚ
      •   Výstupy pro obce a statistika
      •   Sledování návštěvnosti Plzeňského Kraje
      •   Statistika
      •   Zdravotnictví
      •   Informatika
      •   Živnostenský úřad

 

Předmětem aktuálního řešení je speciální aplikace pro sběr dat - Návrhy rozpočtů přímo od příspěvkových organizací zřizovaných krajem. GIST dodá webové formuláře s možností vstupu dat rovnou do Datového skladu. Tímto řešením se nahradí současný náročnější postup nahrávání nezávisle vzniklých souborů s potřebnými daty do Datového skladu pomocí datových pump.

Další přínosy:

 

Více informací o Plzeňském kraji získáte na www.kr-plzensky.cz.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>