Business Intelligence

Naše řešení BI/DW jsou unikátní svou podporou controllingových činností.

Realizujeme nejen datové sklady s jejich reportovacími a analytickými nástroji, ale efektivně podporujeme i plánování, modelování, forecastování, kalkulace, vnitropodnikové operace, výpočet režií, konsolidace, vykazování v IFRS a mnoho dalších činností.

Využíváme kombinaci nástrojů Microsoftu – SQL Server včetně Integration, Analysis i Reporting Services, Excel, PowerPivot, PowerView, SharePoint a námi vyvíjeného nástroje GIST Intelligence, který obsahuje unikátní komponenty pro vstupování dat, verzování, vnitřní vazby mezi oblastmi dat a řadu dalších speciálních funkcionalit.

Zákazníky vnímaná konkurenční výhoda GISTu je v synergii consultingu, realizace BI/DW a vývoje SW.

Navrhneme Vám řešení na míru, při kterém aplikujeme znalosti a zkušenosti získané na projektech u stovek našich zákazníků. Realizovali jsme rozsáhlá řešení s velkými objemy dat, ale i projekty pro menší společnosti a to ve všech segmentech průmyslu, službách, obchodu i veřejné správě, jak o tom svědčí naše reference.

Business Intelligence realizujeme v těchto oblastech:

 • Datové sklady
 • Standardní i webový reporting
 • Plánovací systém, forecasting, modelování
 • OLAP analýzy, ad-hoc analýzy, dataminning
   
 • Performance management, KPI
 • Produktové a zákaznické analýzy
 • Reporting IFRS, US GAAP, konsolidace
 • Kalkulační systém, výpočet režií, vnitropodnikové operace
 • Analýzy odchylek
   
 • In-memory a Self Service BI řešení
 • Využití mobilních zařízení pro BI
NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>