Business Intelligence

Pro realizaci Business Intelligence a datových skladů využíváme především vlastní systém GIST Intelligence, rozvíjený již ve čtvrté generaci. Využíváme také BI nástrojů společnosti Microsoft, a umíme je skvěle integrovat do našeho systému.

Systém GIST Intelligence je úspěšně provozován u stovek zákazníků v České a Slovenské republice a to ve všech segmentech. Realizovali jsme projekty v oblasti výroby, obchodu, služeb, utilit i veřejné správy, jak o tom svědčí naše reference.

GIST Intelligence je unikátní svou komplexní podporou controllingových činností, zejména plánování, hodnocení a analýzy odchylek. GIST Intelligence efektivně podporuje i činnosti, jako jsou kalkulace, forecasting, vnitropodnikové operace, výpočet režií, konsolidace, vykazování a mnoho dalších.

Realizovali jsme také projekty jako Reporting a plánování v IFRS (US GAAP), Performance Management - KPI, Reporting mateřské společnosti, Reporting regulátorům trhu, Kalkulační systém. Jsme připravení na Big Data i na Industry 4.0, pomůžeme Vám analyzovat a vizualizovat technologická data z výrobních zařízení apod.

Projekty BI doplňujeme Business poradenstvím se zaměřením na controlling, procesní řízení, strategie, řízení rizik apod. Častým požadavkem je definice komplexního reportingu s cílem zprůhlednit společnost, udržet si kontrolu nad podnikovými procesy a identifikovat odchylky a prostory pro zlepšení.

Navrhneme a zrealizujeme Vám řešení na míru přesně dle Vašich potřeb. Naše znalosti a zkušenosti zákaznických potřeb ze stovek projektů jsme koncentrovali v našem „Best-practice“ řešení obsahujícím moduly Střediska, Prodej, Rentabilita, Vnitropodnik, Výroba, Výrobní kalkulace, Zásoby, Nákup, Finanční analýza, Likvidita. Požádejte nás o popis těchto typizovaných oblastí a využijte je ke své inspiraci.

Neomezujte se ale pouze na typizované oblasti. Máme zkušenosti i s řešením velkého množství nejrůznějších dílčích a specifických oblastí, jako jsou lidské zdroje, majetek a investice, marketingové akce, kvalita, štíhlá výroba, doprava, údržba, energetika a další. Vytvářeli jsme skupinová řešení finančního controllingu, zásob, treasury, konsolidace apod.

 

 

Vyžádejte si bližší informace na +420 602 736 113 nebo gist@gist.cz.

Business Intelligence realizujeme v těchto oblastech:

 • Datové sklady
 • Standardní i webový reporting
 • Plánovací systém, forecasting, modelování
 • OLAP analýzy, ad-hoc analýzy, dataminning
   
 • Performance management, KPI
 • Produktové a zákaznické analýzy
 • Reporting IFRS, US GAAP, konsolidace
 • Kalkulační systém, výpočet režií, vnitropodnikové operace
 • Analýzy odchylek
   
 • In-memory a Self Service BI řešení
 • Využití mobilních zařízení pro BI
NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>