Consulting

Již 20 let radíme našim zákazníkům v oblastech controllingu, strategie a procesů, abychom maximálně využili synergie s realizací BI/DW.

Již stovkám zákazníků jsme zdokonalili controllingovou metodiku, která zahrnuje celý cyklus od plánování přes hodnocení k analýze odchylek a přijímání konkrétních opatření. V jádru řešení je vždy kalkulační systém, jehož rozvoj přináší významné ekonomické efekty díky znalostem rentability zákazníků, produktů, podnikových útvarů i procesů. Standardní součástí těchto projektů je i návrh manažerského reportingu a odpovídající úpravy motivačního systému.

Smysluplný controlling musí pomáhat řídit správným směrem, proto zaměřujeme náš consulting také na oblast strategie. Analyzujeme se zákazníky jejich vnitřní i vnější situaci, formulujeme jejich poslání, vizi a strategii a převádíme je do realizačních projektů a akcí.

Realizace strategie znamená často změny v podnikových procesech, proto umíme také analyzovat Vaše procesy a navrhovat jejich optimální změny včetně jejich podpory informačními systémy.

Navrhneme Vám řešení na míru, při kterém aplikujeme znalosti a zkušenosti získané na projektech u stovek našich zákazníků. Realizovali jsme řešení u nadnárodních korporací, ale i projekty pro menší společnosti a to ve všech segmentech průmyslu, službách, obchodu i veřejné správě, jak o tom svědčí naše reference.

 

 

Vyžádejte si bližší informace na +420 602 736 113 nebo gist@gist.cz.

Consulting realizujeme v těchto oblastech:

 • Controlling
  Kalkulace, plánování, reporting, motivační systémy, analýzy
   
 • Strategie
  Vnitřní i vnější analýza, poslání, vize, strategie, BSC, strategické projekty a akce, risk management
   
 • Procesy
  Analýza procesů, řízení procesů, reengineering, Activity Based Management, ICT
NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>