O aplikácii

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.gist.cz je spoločnosť GIST, s.r.o. (zapísaná v obchodnom registri, vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C., vložka 6566).

GIST, s.r.o. je nositeľom autorského práva podľa zák. č. 121/2000 Zb., autorský zákon ku všetkému obsahu www.gist.cz.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>