Business Intelligence

Ušetrite čas pri neproduktívnych činnostiach a venujte ho hlbšej analýze dát či plnohodnotnému controllingu

So správne nastavenými nástrojmi BI ušetria vaši controlléri a dátoví analytici mnoho neproduktívneho času a búdu sa môcť sústrediť na to podstatné. Vďaka tomu vám poskytnú presnejšie informácie pre vaše úspešné rozhodnutia.

Business Intelligence (BI) nástroje automatizujú zber dát zo všetkých informačných zdrojov a ich uloženie do optimalizovaných štruktúr dátového skladu. Uľahčujú taktiež tvorbu reportov a analýz, takže následne môžete viac času venovať samotnému hodnoteniu získaných informácií.

V GIST zabezpečíme kompletné Business Intelligence riešenie od dátového skladu až po reporting. Všetko v nástrojoch spoločnosti Microsoft ako SQL Server či Power BI.

 

GIST Intelligence – vyvinutý špeciálne pre controllérov

Nástroje Microsoft sme integrovali taktiež do nášho vlastného softvérového produktu s názvom GIST Intelligence. Ten je medzi BI riešeniami unikátny svojou komplexnou podporou controllingu. Na základe inšpirácie a skúseností stoviek zákazníkov sme naprogramovali mnoho užitočných vlastností. GIST Intelligence vďaka nim šetrí čas pri všetkých controllingových činnostiach, ako sú reporting, plánovanie, forecasting, kalkulácie, výpočet réžií, vnútropodnik, konsolidácie, vykazovanie a mnoho ďalších.

Vďaka úspore neproduktívneho času získate od svojich controllérov a dátových analytikov dôkladnejšie hodnotenie, interpretácie a komentáre k informáciám, ktoré vám budú prezentovať. S analýzami pôjdu do hĺbky ku skutočným príčinám a zostavia presnejšie plány či forecasty. Výstupy budú mať samozrejme o to väčšiu výpovednú hodnotu, čím lepšie bude nastavený celý controllingový systém.

Prínosy BI nástrojov sú podľa nás úmerné zmysluplnosti ich využívania. Preto u nás v GISTe chápeme používanie nástrojov BI ako úzko spojené s controllingom. Dobre nastavený systém controllingu dáva používaniu BI nástrojov najväčší zmysel. Táto synergia platí aj obrátene. BI nástroje odstraňujú značnú prácnosť v mnoho controllingových činnostiach. Máme na desiatkach projektoch overené prínosné spôsoby využívania, ktoré kombinujú controllingovú metodiku s potrebnou BI funkčnosťou.

 

„Vývoj GIST Intelligence máme plne vo svojich rukách, radi sa nechávame inšpirovať našimi zákazníkmi a zvládneme realizovať aj ich špecifické požiadavky. Naše riešenia sú otvorené užívateľským úpravám. Môžete si zvoliť, na akú úroveň zmien si trúfnete sami. Ale nikdy vás v tom nenecháme samotných.“

Filip Ježek, produktový riaditel, filip.jezek@gist.cz

 

Controllingové a Business Intelligence nástroje rozvíjame a implementujeme už viac ako 25 rokov. Staráme sa o stovky zákazníkov používajúcich naše riešenia. Vo všetkých oblastiach výroby, obchodu, služieb, utilít i verejnej správy. Presvedčte sa o tom prostredníctvom našich Referencií.

 

„GIST nám pomohol vyznať sa v našich dátach, odhaliť chyby v primárnych systémoch a zdieľať jednotné a hlavne pravdivé informácie pre celý management. Vďaka uľahčenému plánovaniu a forecastingu sa nám podarilo viac vidieť do budúcnosti.“

Milan Rada, riaditeľ ľudských zdrojov a informatiky spoločnosti Ferona, a.s.

 

„So spoločnosťou GIST Consulting spolupracujeme od roku 2013. Vďaka ich controllingovým nástrojom a odbornosťou pracovníkov GIST sme dokázali zlepšiť a zefektívniť  controllingové činnosti v našej spoločnosti, čo nám prinieslo úsporu pri tvorbe reportingu, previazaných plánov, forecastov a s tým spojené hodnotenie dosiahnutých výsledkov. Vďaka posledne  implementovanému modulu Kalkucie teraz dokážeme pružne a transparentne hodnotiť rentabilitu našich produktov a odberateľov a pevne verím, že ďalšie stanovené ciele a oblasti do budúcnosti ešte prehĺbia našu spoluprácu."

Ing. Rastislav Chňapek, vedúcí controllingu spoločnosti AGRO TAMI, a.s.

 

 

 

Nemáte ako TOP manažér včasné, ľahko dostupné a úplné informácie pre rozhodovanie? Zdarma overíme, aké to má dôsledky pre vašu spoločnosť a navrhneme riešenie. Pošlite nám e-mail.

Uvidíte presný pôvod každého úspechu alebo zlyhania. Uvidíte pôvod všetkých ziskov a strát. Získate stály výhľad do budúcnosti svojho podniku a každý deň tak môžete zabrániť problémom alebo posilniť svoj úspech. Poskytneme vám k tomu účinné metódy a nástroje, ktoré odlíšia jednotlivé faktory a zmeriame ich účinok. Pravidelné hodnotenie vám potom umožní vykonať skoré a správne rozhodnutia.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>