Software

Ak máte špecifické požiadavky na informačný systém, ktoré nie je možné uspokojiť pomocou hotových aplikácií, ponúkame Vám vývoj SW na mieru. Vývojom SW na mieru sa zaoberáme od vzniku našej spoločnosti.

Tím našich profesionálov Vám navrhne riešenie zahŕňajúce všetky vlastnosti, ktoré od softwaru očakávate, podporu celého životného cyklu vývoja software: zber požiadaviek, aplikačnú analýzu, kódovanie aplikácie, testovanie aplikácie, podporu po nasadení do rutinnej prevádzky.

GIST významne participuje na vývoji Automatizovaného daňového informačného systému (ADIS), ktorý je aplikačno-technickou podporou daňovej správy ČR. Rozvíjame už štvrtú generáciu nášho controllingového BI nástroja – GIST Intelligence. Realizovali sme rad zákaziek v oblastiach ako evidencia údržbových aj investičných zákaziek, zber a spracovanie technických dát, vykazovanie výskumu a vývoja, organizácia webových konferencií a ďalšie, ako o tom svedčia naše referencie.

Kontaktujte nás, ak hľadáte SW riešenie na mieru. Navrhneme riešenie podľa Vašich vecných požiadaviek aj požiadaviek na prevádzku v určitom prostredí – desktopová aplikácia, webová aplikácia, aplikácia určená pre tablety či mobilné telefóny.

 

 

Vyžiadajte si bližšie informácie priamo od obchodného riaditeľa na +420 602 664 529 alebo petr.wurm@gist.cz.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>