GIST Controlling ve sklářství

11. 1. 2010

Sklárny Moravia, akciová společnost Úsobrno podepsaly smlouvu na realizaci 1. etapy softwarového nástroje GIST Controlling, pracujícímu s daty systému Helios Orange.

Rozvoj spolupráce navazuje na rok 2007, kdy společnost GIST realizovala ve Sklárnách Moravia Analýzu přínosů rozvoje controllingu.

Mezi hlavní přínosy nástroje GIST Controlling v podmínkách Skláren Moravia patří:

GIST Controlling je připraven na rozšíření, kdy 2. etapa bude zahrnovat evidenci kalkulačních a zakázkových listů výrobků v čase a přehled o výrobě na tvarovacích strojích v čase, s možností sledování plánových a skutečných nákladů na výrobu.

 

O společnosti Sklárny Moravia

Historie skláren se datuje k roku 1827, kdy byla založena hraběcí rodinou Strachwitzů. Výrobní program byl zaměřen na výrobu okenních tabulek a některé druhy užitkového skla pro domácí trh.

V polovině 19. století přešly sklárny do vlastnických rukou firmy Reich. Postupně se sklárny staly významným zaměstnavatelem v okolí, s počtem přes 200 zaměstnanců. Základní výrobní program byl zaměřen na výrobu kosmetických lahviček se zabroušenými zátkami, lékovky, reagenční láhve na kyseliny, prachovnice, které se vyvážely do mnoha zemí. V období hospodářské krize v 30 letech 20. století stály sklárny na pokraji likvidace. Vyhasnutí pecí a úplné uzavření bylo odvráceno v roce 1935, když byla založena akciová společnost Československé sklárny. V poválečných letech došlo ke znárodnění a sortiment byl rozšířen o výrobu lahví na likéry a víno.

V roce 2006 došlo k významné rekonstrukci výrobních linek a k navýšení tavící kapacity pro uspokojení rostoucích požadavků nových zákazníků.

V současné době je sklárna zaměřena na výrobu tvarového obalového skla pro likéry a víno, kosmetických flakónů, laboratorního skla, potravinářského skla v barvách skloviny čirá, hnědá, černá, zelená a i nadále je věrna svým kořenům a to výrobě prachovnic a reagenčních lahví se zabroušenou zátkou.

Společnost Sklárny Moravia zaměstnává zhruba 160 lidí a roční obrat se pohybuje okolo 250 milionů Kč.

Více o společnosti Sklárny Moravia získáte na www.sklomoravia.cz

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>