GIST Intelligence podporuje výuku na VŠE Praha

12. 3. 2019

Vysoká škola ekonomická v Praze zahájila spolupráci se společností GIST, která se jako leader na trhu controllingových Business Intelligence systémů podílí na Katedře manažerského účetnictví na výuce v rámci kurzu „Počítačem integrované řízení podniku“.

Hlavním cílem společného projektu je přenos konkrétních praktických zkušeností z realizací controllingových systémů řízení a jejich SW podpory u více než 500 zákazníků v oblastech výroby, obchodu, služeb, utilit i veřejné správy.

GIST studenty seznámí s:

 

Studenti mají k dispozici přístup do systému GIST Intelligence, kde si vše probírané mohou efektivně vyzkoušet.

Na konci kurzu budou studenti umět:

 

O Vysoké škole ekonomické

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), založená v roce 1953, je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. VŠE se člení na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum bakalářských, navazujících magisterských, doktorských i MBA studijních programů.

Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta jsou umístěny v centru Prahy, Fakulta managementu působí v Jindřichově Hradci. Studium probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS).

Na VŠE studuje v současné době téměř 15 tisíc studentů. VŠE nabízí bakalářské studijní programy v češtině, angličtině a ruštině, navazující magisterské a doktorské studijní programy v češtině a angličtině.

Více informací získáte na www.vse.cz.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>