Skupina ŠKODA TRANSPORTATION rozšiřuje controllingový systém o modul Konsolidace

11. 6. 2019

Společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Plzeň úspěšně pokračuje ve využívání systému GIST Intelligence.

Nově implementovaný modul Konsolidace bude pracovat s daty z konsolidovaných společností a stane se tak jedním místem, kde budou pro analýzu k dispozici veškerá účetní data celé skupiny.

Modul Konsolidace usnadní proces vzájemné validace prováděných transakcí. Významným benefitem řešení bude přenos zodpovědnosti za validaci transakcí na konsolidované společnosti.

Mezi hlavní cíle realizace patří:

 

Skupina ŠKODA TRANSPORTATION

Skupina Škoda Transportation je největší firmou zabývající se dopravním strojírenstvím ve střední a východní Evropě. Mezi hlavní aktivity skupiny se silným postavením na domácím i zahraničním trhu patří především výroba tramvají, příměstských elektrických vlaků, lokomotiv, souprav metra, trolejbusů nebo elektrobusů.

Skupina firem Škoda Transportation v současnosti zaměstnává přes pět tisíc lidí v Plzni, Praze, Ostravě, nebo Šumperku. Jednotlivé projekty řeší vedle mateřské společnosti Škoda Transportation několik dceřiných společností nebo společných podniků působících vedle České republiky i v Německu, Finsku, USA, Rusku nebo Maďarsku.

Více informací získáte na www.skoda.cz.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>