Finanční stabilizace firmy v období krize

14. 4. 2009

Téma finanční stabilizace podniku je v době stále trvající ekonomické recese více než aktuální. Controller-Institut proto uspořádal controllingovou platformu zaměřenou právě na tento problém.

V rámci akce vystoupili Pavel Stránský, finanční ředitel společnosti Behr Czech s.r.o., a Gabriela Hlisníková, controllingová poradkyně společnosti GIST, s.r.o., kteří na příkladu společnosti Behr Czech Group ukázali, jak je možné připravit podnik na finanční krizi.

Zmínili několik důležitých faktorů ovlivňující stabilitu firmy. Součástí protikrizových opatření se tak v dané společnosti stalo například omezení outsourcingových služeb či změna pracovní doby. Přednášející kladli důraz na lepší operativní plánování, jehož součástí je naučit se pružněji reagovat na požadavky zákazníků a lépe monitorovat nejen současný, ale hlavně budoucí vývoj skladu. Upozornili také na fakt, že se nemalé částky dají paradoxně ušetřit na dopravě.

V neposlední řadě zmínili implementaci nového softwaru GIST controlling, nadstavbového manažerského a controllingového systému.

Za zavedení tohoto projektu do ČSOB Leasing Praha získal GIST ocenění v 11. ročníku soutěže Microsoft Awards v kategorii Nejlepší Business Intelligence řešení.

Večerní platforma byla určená nejen členům Controller-Institutu, ale také všem zájemcům o aktivity tohoto vzdělávacího sdružení. Akce se uskutečnila ve středu 1. dubna; partnerem se stala společnost GIST, s.r.o.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>