Albertinum systematizuje reporting za pomoci GISTu

24. 1. 2011

Albertinum, odborný léčebný ústav sídlící v Žamberku, zahajuje spolupráci se společností GIST na systematizaci a integraci reportingu pro potřeby řízení.

Realizace projektu je postavena na technologiích Microsoftu (Excel 2010 a jeho další komponenty), přičemž sjednocení datové základny probíhá ze systémů Medea a Maxim.

Hlavní přínosy projektu jsou:

O společnosti Albertinum

Společnost Albertinum, odborný léčebný ústav byla založena v roce 1905 a stala se prvním sanatoriem pro nemocné skrofulosou a tuberkulosou v českých zemích. Základem sanatoria se stala letní vila profesora Alberta (po němž byl ústav také pojmenován), která pojala až šedesát pacientů, kuchyň s jídelnou, později i rentgen a laboratoř. Postupně byly ve 20. a 30. letech přistaveny zděné léčebné pavilony, prádelna, kuchyně, vodoléčba a další hospodářské budovy. V 60. letech se pak díky lékům, které výrazně zkrátily délku léčby tuberkulózy, mění postupně i skladba pacientů. K léčbě přicházejí nemocní s dalšími chorobami plic, průdušek, pohrudnice a mezihrudí (nespecifické záněty, nádory, astma) a pacienti s různými dalšími přidruženými chorobami.

V současnosti má Odborný léčebný ústav v Žamberku Plicní oddělení (106 lůžek), Psychiatrické oddělení (36 lůžek) a Léčebnu dlouhodobě nemocných (70 lůžek), dále také ambulance (plicní s kalmetizací, alergologickou, psychiatrickou, praktického lékaře, klinického logopeda a klinického psychologa) a laboratoře. Služby pacientům zajišťuje více než 210 zaměstnanců ústavu.

Více o společnosti Albertinum získáte na www.albertinum-olu.cz

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>