Úvod   Aktuality   Datový sklad, MIS a BI nástroje pro Plzeňský kraj

Datový sklad, MIS a BI nástroje pro Plzeňský kraj

11. 6. 2012

datový skladbusiness intelligenceGIST AplikaceVývoj softwarumanažerský informační systém
Tomáš Pamánek
Tomáš Pamánek obchodní manažer 
Jedná se o veřejnou zakázku realizovanou v rámci projektu Plzeňského kraje s názvem "ICT služby technologického centra Plzeňského kraje – části I., III., IV. a V.“ Výzvy č. 08 na „Rozvoj služeb eGovernementu v krajích“ v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).
Cílem projektu je prostřednictvím implementace datového skladu, analytických a prezentačních nástrojů zajistit:
  • prohloubení a rozšíření užívání informačních nástrojů a informačního potenciálu kraje směrem k obcím, příspěvkovým organizacím, občanům kraje, zaměstnancům a manažerům kraje, tzn. efektivní a uživatelsky snadné zpřístupnění všech relevantních dat krajské úrovně veřejné správy zainteresovaným subjektům,
  • zvýšení využitelnosti, výtěžnosti a vypovídající hodnoty krajských informací, zkvalitnění a zrychlení rozhodovacích procesů veřejné správy kraje,
  • úsporu veřejných prostředků, zvýšit efektivitu fungování krajského úřadu, zejména v oblasti zpracování dat - automatizace a unifikace dotčených procesů,
  • vytvoření standardního referenčního podkladu pro rozhodování v agendách samospráv, měření efektivity procesů (strategií, priorit) spojených s rozvojem regionu,
  • shromáždění všech dostupných dat a informací relevantních pro činnost zadavatele a zajímavá pro veřejnost,
  • poskytování informací o stavu a vývoji území Plzeňského kraje veřejnosti,
  • odstranění redundance při pořizování a používání dat úřady v Plzeňském kraji.
O Plzeňském kraji
Plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České republiky. Sousedí na severozápadě s Karlovarským, na severu s Ústeckým, na severovýchodě se Středočeským a na východě s Jihočeským krajem. Nejdelší hranici má na jihozápadě se SRN (Bavorskem). Velmi výhodná je poloha regionu mezi hlavním městem Prahou a zeměmi západní Evropy.
Svou rozlohou je Plzeňský kraj třetím největším krajem v České republice, avšak počtem obyvatel se řadí na deváté místo. Na celkovém počtu obyvatel České republiky se podílí 5,4%. Po Jihočeském kraji je druhým nejřidčeji zalidněným krajem v České republice.
Sídelní struktura kraje je nevyvážená – na metropolitní Plzeň navazuje drobná venkovská struktura. Schází města střední velikosti. Typickým rysem území je vysoký počet malých sídel. Katastrální území obcí do 2000 tisíc obyvatel tvoří více než 4/5 rozlohy kraje a žije v nich přes 30% obyvatelstva.
Více o Plzeňském kraji získáte na www.kr-plzensky.cz

Společnost GIST zvítězila ve veřejné zakázce na dodávku „Datového skladu, manažerského informačního systému a nástrojů Business Intelligence“.

Buďte v obraze
Chcete mít přehled o nových článcích, přednáškách, akcích a dalších novinkách? Svěřte nám svůj e-mail,
a vždy, když se bude dít něco zajímavého, dáme vám vědět.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK