Úvod   Aktuality   Datový sklad pro Moravskoslezský kraj

Datový sklad pro Moravskoslezský kraj

22. 8. 2013

Jan Sladek
Jan Sladek Admin
Jedná se o veřejnou zakázku realizovanou v rámci projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Datový sklad“ v rámci multiprojektu „E-Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy)“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07383, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP).
Cílem projektu je prostřednictvím implementace datového skladu, analytických a prezentačních nástrojů zajistit:
  • prohloubení a rozšíření užívání informačních nástrojů a informačního potenciálu kraje směrem k obcím, příspěvkovým organizacím, občanům kraje, zaměstnancům a manažerům kraje, tzn. efektivní a uživatelsky snadné zpřístupnění všech relevantních dat krajské úrovně veřejné správy zainteresovaným subjektům,
  • analýzy statistických dat, kde kromě běžné analýzy všech dostupných ukazatelů budou řešeny např. mapové vizualizace za kraje, okresy, komplexní reporting o vybraném územním celku (tzv. „karta obce“) a další,
  • sledování ekonomiky, rozpočtu a plnění základních controllingových funkcí nad rozpočtem úřadu a na sledování ekonomiky příspěvkových organizací kraje,
  • sběr dat ze školských zařízení pro analýzy včetně např. řešení přesunů školských míst pod různá ředitelství v čase, řešení změny metodiky v zahajovacích výkazech (záměny platových tříd a stupňů), vazba na školské rejstříky, průřezový reporting za ředitelství, zařízení, místo, vazba na čerpané dotace, zobrazování v mapách a další,
  • v oblasti Zdravotnictví vzájemnou konsolidaci a provázání (metodika organizační struktury), pravidla převodů mezi ekonomicko-logistickými a klinicko-výkaznickými strukturami, výpočet controllingových ukazatelů finanční analýzy (ROA, ROE, likvidita, ...), analýzy klinických a logistických dat v maximálním detailu (K-Dávky, UZIS, skladové pohyby jednotlivých PDK položek),
  • zvýšení využitelnosti, výtěžnosti a vypovídající hodnoty krajských informací, zkvalitnění a zrychlení rozhodovacích procesů veřejné správy kraje,
  • úsporu veřejných prostředků, zvýšit efektivitu fungování krajského úřadu, zejména v oblasti zpracování dat - automatizace a unifikace dotčených procesů,
  • vytvoření standardního referenčního podkladu pro rozhodování v agendách samospráv, měření efektivity procesů (strategií, priorit) spojených s rozvojem regionu,
  • shromáždění všech dostupných dat a informací relevantních pro činnost zadavatele a zajímavá pro veřejnost,
  • odstranění redundance při pořizování a používání dat úřady v Moravskoslezkém kraji.

O Moravskoslezském kraji

Moravskoslezký kraj je nejvýchodnějším krajem České republiky. Je regionem na pomezí Moravy a Slezska a jedná se o skutečně rozmanitý a rázovitý kout, který nepřitahuje jen svými atraktivitami, ale rovněž svým Geniem Loci – duchem místa. V průběhu času byl Moravskoslezský kraj utvářen jak přírodními vlivy, tak lidmi, kteří v něm žili. Dnes je z něj významný region, který stojí za to poznat a znát více!

V Moravskoslezském kraji žije 1 243 220 obyvatel.

Více o Moravskoslezském kraji získáte na www.kr-moravskoslezsky.cz
Společnost GIST zvítězila ve veřejné zakázce „Datové sklady – SW Technologie a metadatový systém, Datová tržiště Ekonomiky, Školství, Statistiky, Zdravotnictví“.
Buďte v obraze
Chcete mít přehled o nových článcích, přednáškách, akcích a dalších novinkách? Svěřte nám svůj e-mail,
a vždy, když se bude dít něco zajímavého, dáme vám vědět.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK