Ferona rozšiřuje GIST Controlling

5. 5. 2009

Ferona, a.s. Praha, zabývající se prodejem hutních a železářských výrobků se rozhodla pro další rozvoj controllingového informačního systému GIST Controlling pro oblast Nákupu a Zásob.

Realizace navazuje na první etapu řešení GIST Controllingu, která byla zaměřena na řízení prodeje a byla úspěšně dokončena. Došlo k zefektivnění procesu plánování prodeje a prohloubení hodnocení prodeje z různých pohledů s důrazem na vyhodnocování marží a analýzu odchylek.

Cílem GIST Controllingu v oblasti Nákupu a Zásob je především průběžné hodnocení nákupu vybraných položek dle dodavatelů a vliv kurzu, na sledování stavu a pohybu zásob a porovnání stavu zásob se stanovenými limity. Řešení pokrývá controllingové činnosti hodnocení, modelování, tvorbu forecastů a variantní sestavování plánů.

Ferona využívá jako provozní systém BPCS.

O společnosti Ferona

Ferona, a.s je obchodní společnost, která se zabývá nákupem, skladováním, úpravou a prodejem hutních výrobků, železářského sortimentu a neželezných kovů na bázi velkoobchodu.

Provozovny a odloučené provozy pokrývají celé území České republiky, což umožňuje přímý styk se zákazníkem, ať už se jedná o velkoodběratele či drobného zákazníka. Ferona, a.s. působí také na území Slovenska a Polska.

Akciová společnost Ferona nabízí bezkonkurenční šíři sortimentu i komplexnost poskytovaných služeb – dopravu na místo určení, dělení a úpravu materiálu, nákup pod jednou střechou.

Více o společnosti Ferona získáte na www.ferona.cz.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>