HC VCES Hradec Králové skóruje s GIST Controllingem

27. 4. 2009

Hokejový klub HC VCES Hradec Králové a.s. (HC VCES HK) zahájil implementaci GIST Controllingu, který navázal na předcházející spolupráci GISTu s HC VCES HK při definici globální strategie klubu.

Cílem projektu globální strategie bylo pomoci akcionáři ujasnit si smysl a význam jeho investice do klubu a její přínos, vyvolat sounáležitost všech zainteresovaných osob se záměry a tím je pozitivně motivovat, směřovat do středu pozornosti zákazníky – hokejovou veřejnost a obchodní partnery.

Globálním cílem strategie HC VCES HK do roku 2014 je připravit klub pro vstup strategického partnera s ambicemi pro kvalitní extraligový hokej. Globální strategie definovala dílčí strategické vize a cíle z pohledu akcionáře, veřejnosti, hráčů, sponzorů, managementu, trenérů. Jednotlivé cíle byly rozpracovány do akčního plánu.

Jedním z úkolů akčního plánu je realizace managerského informačního systému GIST Controlling pro podporu reportingu, provádění analýz a sestavování plánu.

O hokejovém klubu HC VCES HK

Hokejový klub HC VCES Hradec Králové a.s. je akciovou společností majoritně vlastněnou městem Hradec Králové, která má týmy všech věkových kategorií na nejvyšší republikové úrovni v regionu Královéhradeckého kraje. A - Mužstvo hraje 1. hokejovou ligu, pohybuje se v horní části tabulky, je pravidelným účastníkem play-off.

Více o společnosti HC VCES HK získáte na www.hchk.cz.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>