GIST Intelligence ve společnosti SECURITAS

GIST Intelligence ve společnosti SECURITAS

Podstatou finančního řízení společnosti je systém finančního monitorování (reporting) za pomoci nástroje GIST Inteligence.

 

Případová studieStáhnout PDF

Společně již přes 10 let
Rozvíjíme spolupráci již od roku 2013.

Spojujeme data z různých systémů
Získáváme data z Helios Nephrite, personálního systému EGJE a provozního Systému PPS.

Pomáháme jedničce na trhu
Spolupráce s největší skupinou komerční bezpečnosti v Evropě.

Představení zákazníka

SECURITAS ČR s.r.o.

Společnost SECURITAS ČR poskytuje komplexní bezpečnostní služby zákazníkům napříč celou ČR.

Založení společnosti se datuje do roku 1991. 

Mezi hlavní činnosti spojené s bezpečnostními službami, které SECIRITAS ČR nabízí patří:

-   Fyzická ostraha objektů a osob

-   Mobilní služby

-   Dohledové centrum / PCO

-   BOZP a požární ochrana

-   Bezpečností řešení na míru (solutions)

-   Bezpečnostní technologie

-   Bezpečnostní poradenství
 

PŘEDMĚT ČINNOSTI

Komplexní bezpečnostní služby pro více než 2 300 zákazníků v ČR.

DATUM VZNIKU  1991
STRATEGIE SPOLEČNOSTI "V Securitas je srdcem jakékoliv naší činnosti zákazník. Společně tak udáváme trend rozvoje bezpečnostního průmyslu, jež je odrazem potřeb našich zákazníků v oblasti bezpečnosti."
POČET ZAMĚSTNANCŮ 1334
TRŽBY ZA ROK 2022 1 614 M CZK

„GIST Intelligence nám umožňuje detailně analyzovat ziskovost jednotlivých zakázek a přináší nám množství důležitých informací pro řízení naší společnosti.“

GIST Intelligence ve společnosti SECURITAS

Markéta Moravcová
finanční ředitelka
 

Hlavní potřeby v oblasti controllingu, které vedly k implementaci GIST Intelligence:

 • Potřeba sledování klíčových ukazatelů tzv. modelu šesti prstů
 • Automatické sestavení manažerské výsledovky
 • Automatizace alokací režijních nákladů nejen na útvary, ale i na zakázky
 • Efektivnější tvorba business plánu, rozpočtu a z něj tvořená vize (plán na 4 roky) a forecasty

DALŠÍ CÍLE V OBLASTI CONTROLLINGU

 • Automatizace měsíčního sledování hospodářských výsledků 
  • reporting mateřské společnost 
  • interní reporting v rámci společnosti
 • Uchopení a controllingové propojení dat z více zdrojových systémů pro ucelený reporting
GIST Intelligence ve společnosti SECURITAS
Postup realizace v čase
GIST Intelligence ve společnosti SECURITAS

Rozsah řešení GIST Intelligence

GIST Inteligence je nástrojem pro zobrazení a kontrolu dat z různých systémů (Helios Nephrite, mzdový systém, provozní systém-docházka atd.).

Finanční řízení a analýza zakázek

Pro potřeby finančního řízení se využívá modul Ekonomika (s lokálním a IFRS účetním okruhem), který obsahuje Manažerskou výsledovku. S tímto modulem úzce souvisí modul Alokace, jehož primárním cílem je uživatelsky stanovovat dle jakého klíče mají být režijní náklady alokovány a k čemu. Samotný proces výpočtu je pak automatizovaný. Řešení umožňuje hodnotit zakázky nejen z účetního pohledu, ale rozšiřuje jej i o analýzu ukazatelů zakázek, kterými jsou například jejich počty, vykázané hodiny, přírůstky/ úbytky apod. S modulem Ekonomika souvisí také rozpočet, tedy plán nákladů a výnosů z pohledu provozního a také z pohledu obchodního. Vyhodnocení odchylek plánu a skutečnosti pak probíhá přes útvary, oblasti zakázek, SPOC a také v detailu controllingových IFRS účtů, tedy v detailu Manažerské výsledovky. 
V systému GIST Intelligence probíhá také detailní analýza jednotlivých služeb na zakázkách, kde se porovnávají hodnoty tržeb, marží a nákladů výchozích (tj. předvyplněných aktuálně platných), cílových (tj. vstoupených a naplánovaných) a skutečně dosažených.
 

Komplexní controllingový pohled

Dalším přínosným modulem pro komplexní controllingový pohled je personální controlling. Na základě dat z fakturace probíhá v modulu Pohledávky detailní analýza těchto pohledávek, a to v požadované míře podrobnosti. 

Součástí řešení je také Analýza důvodů dobropisů a pohled na očekávané příjmy a výdaje s možností vizualizace budoucích příjmů a výdajů vycházejících ze smluv. Vedle pohledu na smlouvy a jejich plnění pomáhá v SECURITAS s výhledem na budoucí Cash-flow. Tento dopředný pohled na příjmy a výdaje vychází pro změnu z faktur došlých a vydaných.

Přínosnou agendou je také detailní analýza majetku s možností rozklíčování podstatných informací až na konkrétní kartu majetku včetně historie.

Controlling a reporting pro SECURITAS ČR + SECURITAS SK

Řešení GIST Intelligence využívá také SECURITAS SK. Přínosem spojení dat do jedné controllingové databáze je sjednocení číselníků a dotažení dat z více datových zdrojů. V SECURITAS je oceňována možnost dívat se na 2 společnosti jako na celek i samostatně, a to vše v požadované míře detailu. Reporting je možné též provádět ve 2 reportovacích měnách CZK a EUR. 
 

Přínosy controllingových řešení

GIST Intelligence zajišťuje v SECURITAS ČR finanční řízení společnosti, které zahrnuje finanční monitorování (reporting), kontrolu dat z různých systémů (účetní systém, mzdový systém, provozní systém – docházka atd.), plánování (rozpočtování), forecasting a analýzu odchylek.

MEZI HLAVNÍ PŘÍNOSY NASAZENÍ GIST INTELLIGENCE PATŘÍ:

 • Sledování hospodářských výsledků – reporting mateřské společnost (měsíční, čtvrtletní, roční reporty)
 • Sledování klíčových ukazatelů tzv. modelu šesti prstů
 • Automatické sestavení manažerské výsledovky
   
DALŠÍ PŘÍNOSY GIST INTELLIGENCE:
 • Tvorba vize (plán na 4 roky) 
 • Tvorby prognóz (forecastů) 
 • Pravidelný a automatizovaný reporting na měsíční bází pro interní účely
 • Tvorba obchodního plánu (tzv. bussiness plánu) a rozpočtu 
 • Analýza vývoje aktuálních výsledků a jejich porovnávání s minulým rokem, rozpočtem, forecastem 
 • Automatizace alokací režijních nákladů nejen na útvary, ale i na zakázky
 • Zpracování dalších ad hoc analýz a reportů na základě požadavků lokálního i skupinového managementu
   

VYBRANÉ PŘÍNOSY MODULU EKONOMIKA:

 • Analýza ekonomických výsledků ve struktuře manažerské výsledovky
 • Kombinace IFRS účtů dle útvarů na různých řádcích manažerské výsledovky
 • Hodnocení primárního hospodářského výsledku před alokacemi a hospodářského výsledku po alokaci režijních nákladů
 • Kontrola správnosti zaúčtovaných dokladů

HLAVNÍ PŘÍNOSY MODULU ALOKACE:

 • Uživatelská správa alokačních pravidel v detailu až na jednotlivé Zakázky
 • Automatický výpočet alokovaných hodnot

PŘÍNOSY MODULU HODNOTY ZAKÁZEK:

 • Analýza finančních ukazatelů zakázek (tržby, náklady marže)
 • Vyhodnocení portfolia zakázek
 • Hodnocení vývoje počtu zakázek a jejich stavu (nové, ukončené)
 • Sledování počtu hodin a zaměstnanců na zakázkách

PERSONÁLNÍ CONTROLLING PŘINÁŠÍ:

 • Fyzický a průměrný evidenční stav zaměstnanců
 • Analýzu důvodů ukončení pracovního poměru
 • Analýzu dovolených a očekávaných nákladů dle zůstatků dovolených 
 • Osobní náklady a hodiny dle mzdových složek

MODUL POHLEDÁVKY ZAJIŠŤUJE:

 • Analýzu věkové struktury pohledávek
 • Sledování klíčových ukazatelů na pohledávkách – Celkem, Uhrazeno, Zbývá, Odpisy, Opravné položky, Částka po odpisech a OP
 • Analýza dob splatnosti a úhrad
 • Hodnocení pohledávek dle odpovědností
 • Analýza původu pohledávek (organizace, útvar, produkt, řada faktury)
 • Výpočet průměrné doby obratu pohledávek

MODUL PLATEBNÍ KALENDÁŘ NABÍZÍ:

 •  Výhled příjmů a výdajů vycházející z platebních kalendářů smluv evidovaných v HELIOS Nephrite
 • Detailní analýzy dle typů plateb (příjem x výdej, variabilní x fixní)
 • Hodnocení příjmů a výdajů dle dalších úhlů pohledu – dle měny, dle smluv, dle partnera, dle zakázek, dle útvaru

MODUL DŮVODY DOBROPISŮ PODPORUJE:

 • Analýzu dobropisů dle jejich důvodů a po jednotlivých partnerech
 • Sledování počtu dobropisů, částek vztažených k jednotlivým partnerům a jejich tržbám, včetně podílu dobropisů k tržbám

MODUL FORECAST FAKTUR UMOŽŇUJE:

 • Výhled příjmů a výdajů vycházející z dat faktur vydaných / došlých a jejich úhrad
 • Zobrazení hodnot dle data splatnosti, dle dní, dle pořadačů faktur, dle partnerů
 • Proklik na detail konkrétních faktur a úhrad v HELIOS Nephrite
 • Sledování hodnot Zbývá uhradit a Uhrazeno

MODUL CENOVÁ KAMPAŇ SE ZAMĚŘUJE NA

 • Porovnání služeb na jednotlivých zakázkách z pohledu výchozích, cílových a dosažených hodnot
 • Stanovení cílů v detailu služeb na jednotlivých zakázkách a stanovují se cílové sazby …. Marže, které jsou nejprve porovnávány s výchozími / aktuálními hodnotami. A následně jsou porovnávány se skutečně dosaženými hodnotami
 • Evidenci stavu jednání se zákazníkem při vyjednávání o parametrech služeb na daných zakázkách
   
2024
11let
2013
spolupráce

"Cílem projektu bylo naplnit reporting jak pro mateřskou společnost SECURITAS AB, tak zajistit pravidelný reporting pro SECURITAS ČR, tak i umožnit operativní analýzy pro potřeby všech úrovní managementu. Řešení klíčovým uživatelům přineslo automatizaci controllingových transformací dat (např. alokace, sestavení manažerské výsledovky atd.) s možností je ovlivňovat, svobodu při sestavovaní reportů a jejich zpřístupnění příjemcům / manažerům v rozličných podobách.“ 
 

GIST Intelligence ve společnosti SECURITAS

Jan Felsenberg 
vedoucí konzultant


GIST Intelligence ve společnosti SECURITAS

Chcete dostat podnikový controlling na vyšší úroveň?

 

Domluvte si s námi nezávaznou konzultaci.

 

 

ZDARMA provedeme audit controllingové podpory top managementu. Navrhneme řešení. 

+420 495 809 359
Rádi s Vámi probereme detaily, poradíme, kde začít. Zanechte nám kontakt, brzy se Vám ozveme.
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.