I&C Energo používa novú verziu GIST Intelligence 4.7

12. 6. 2019

Spoločnosť I&C Energo a.s. Třebíč, dlhoročný zákazník spoločnosti GIST prechádza na najnovšiu verziu systému GIST Intelligence 4.7.

Zdrojovým systémom pre GIST Intelligence je Helios Green.

Medzi hlavné prínosy novej verzie patria:

 

O spoločnosti I&C Energo

I&C Energo a.s. patrí medzi najväčších českých dodávateľov investičných projektov a servisných služieb pre rôzne priemyslové aplikácie v oblasti systému riadenia technologických procesov a systémov elektrického napájania NN, VN a VVN. Významnou časťou jej aktivít tvoria tzv. strojné činnosti so zamarením na potrubné systémy, oceľové konštrukcie a iné technologické strojné zariadenia. Ďalšími štandardne uplatňovanými produktami spoločnosti sú dodávky a servis v oblasti tzv. building technológií, vrátane zariadení systémov technickej ochrany budov či elektronických systémov protipožiarnej ochrany.

Spoločnosť realizuje svoje dodávky a inžinierske riešenia z pozície systémového integrátora významných výrobcov a dodávateľov regulačných, riadiacich, informačných a bezpečnostných technológií, komponentov a systémov.

Viac o spoločnosti I&C Energo získate na www.ic-energo.cz.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>