Skupina ŠKODA TRANSPORTATION rozširuje controllingový systém o modul Konsolidácia

11. 6. 2019

Spoločnosť ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Plzeň úspešne pokračuje v používaní systému GIST Intelligence.

Novo implementovaný modul Konsolidácia bude pracovať s dátami z konsolidovaných spoločností a stane sa tak jedným miestom, kde budú pre analýzu k dispozícií všetky účtovné dáta celej skupiny.

Modul Konsolidácia uľahčí proces vzájomnej validácie vykonávaných transakcií. Významným benefitom riešenia bude prenos zodpovednosti za validáciu transakcií na konsolidované spoločnosti.

Medzi hlavné ciele realizácie patria:

 

Skupina ŠKODA TRANSPORTATION

Skupina Škoda Transportation je najväčšou firmou zaoberajúcou sa dopravným strojárenstvom v strednej a východnej Európe. Medzi hlavné aktivity skupiny so silným postavením na domácom i zahraničnom trhu patria predovšetkým výroba električiek, prímestských elektrických vlakov, lokomotív, súprav metra, trolejbusov alebo elektrobusov.

Skupina firiem Škoda Transportation v súčasnosti zamestnáva viac ako päť tisíc ľudí v Plzni, Prahe, Ostrave, alebo Šumperku. Jednotlivé projekty rieši popri materskej spoločnosti Škoda Transportation niekoľko dcérskych spoločností alebo spoločných podnikov pôsobiacich popri Českej republike i v Nemecku, Fínsku, USA, Rusku alebo Maďarsku.

Viac informácií získate na www.skoda.cz.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>